Regulamin

Regulamin sklepu PeepShowGdynia.pl/Sklep
Ta strona używa cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. 

    I. Postanowienia ogólne
    1. Korzystanie ze sklepu internetowego PeepShowGdynia.pl/Sklep oznacza akceptację niniejszego regulaminu.
    2. Właścicielem sklepu internetowego PeepShowGdynia.pl/Sklep jest firma Elaks, o numerze REGON: 193025473, z siedzibą w Gdyni (woj. pomorskie), NIP: 586 152 47 99.
    3. Adres korespondencyjny:ul.śląska 33/70 81-310 Gdynia woj .pomorskie.
    4. Klientem naszego sklepu może zostać każda pełnoletnia osoba fizyczna lub osoba prawna z terenu Polski oraz z zagranicy.
    5. Zawartość sklepu internetowego PeepShowGdynia.pl/Sklep nie jest ofertą w rozumieniu kodeksu Cywilnego, jest to prezentacja towaru. Złożenie zamówienia nie oznacza natychmiastowego zawarcia umowy. Klient wypełniając formularz zamówienia składa ofertę kupna określonego towaru.
    6. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne i zdjęcia nie zawierają uchybień lub błędów, które nie mogą jednak być podstawą do roszczeń.
 
    II. Zasady zamawiania i realizacji
    1. Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep danych osobowych zawartych w zamówieniu, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.
    2. Zamówienie  zostaje potwierdzone  w e-mailu wysyłanym automatycznie do klienta po złożeniu zamówienia. Z tego powodu ważne jest szczególne zwrócenie uwagi na poprawność podawanego e-maila.
    3. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok wyłącznie poprzez mechanizm (aplikację internetową). Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 15.00, w soboty oraz w niedziele i święta, rozpatrywane są kolejnego dnia roboczego.
    4. Klient zobowiązany jest do podania danych adresowych, a także adresu e-mail w celu potwierdzenia zamówienia. Zamówienia niekompletne, lub takie których rzetelności nie udało się potwierdzić w terminie do 5 dni roboczych nie będą realizowane.
    5. Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep przystępuje do realizacji zamówienia dopiero po sprawdzeniu ich rzetelności. W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep może odmówić realizacji zamówienia, uzależnić jego zrealizowanie od przedstawienia odpowiednich dokumentów, lub dokonania płatności na konto.
    6. W przypadku ewentualnej zmiany cen produktów po złożeniu zamówienia (w szczególności wskutek zmian kursów walut obcych czy kosztów nabycia przez sklep towarów), względnie w przypadku pomyłki w cenie wskazanej na stronie internetowej PeepShowGdynia.pl/Sklep poinformuje o tym fakcie Klienta. W razie braku akceptacji nowej ceny (albo w przypadku pomyłki prawidłowej ceny) zamówienie na określony produkt nie będzie zrealizowane, a umowę uważa się za niezawartą.
    7. Ceny towarów znajdujących się w sklepie internetowym PeepShowGdynia.pl/Sklep wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep zastrzega sobie prawo do wycofania ze sprzedaży niektórych produktów, znajdujących się na stronach sklepu.
    8. Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep wystawia faktury VAT. Aby otrzymać fakturę VAT, należy poinformować o tym przy składaniu zamówienia i podać niezbędne dane firmy (nazwa, adres, numer NIP) lub osoby fizycznej (imię i nazwisko, adres), na którą ma być wystawiona. W przeciwnym wypadku nabywca otrzyma paragon fiskalny.
    9. Czas realizacji zamówienia wynosi od 1 do 14 dni roboczych. W uzasadnionych przypadkach Sklep internetowy zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu realizacji zamówienia do 30 dni roboczych. O każdym przedłużeniu tego terminu Sklep zobowiązuje się poinformować klienta, a klient zobowiązuje się potwierdzić aktualność zamówienia. Wydłużenie realizacji zamówienia może być spowodowane brakiem towaru lub odpowiedniego rozmiaru/koloru w magazynie.
    10. Zamówione towary dostarczamy za pośrednictwem firmy kurierskiej. Koszt przesyłki ponosi kupujący. Ceny przesyłek są widoczne przy składaniu zamówienia, są one uzależnione od oferty firmy kurierskiej .

Za Zakupy powyzej 150 pln koszt kuriera ponosi sprzedawca a klient ma zagwarantowaną gratisową przesyłkę kurierską

  
 11. Sklep nie odpowiada za opóźnienia w dostawie towaru wynikłe z funkcjonowania firmy kurierskiej a także z powodu siły wyższej.
    12. Wysyłki według regulaminu realizowane są tylko na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Warunki dostawy poza granice kraju omawiane są indywidualnie z Klientem.
    13. Płatności za zakupione towary można dokonać:  przedpłatą na konto ,systemem paypal,platnosciami elektronicznymi (payu) . W przypadku przedpłaty wysyłka może zostać zrealizowana tylko i wyłącznie jeżeli wcześniej dokonano wpłaty na konto całej ceny towaru wraz z kosztami przesyłki.
 
    III. Zwroty
    1. Z zastrzeżeniem postanowień pkt III.2. oraz pkt III.3. poniżej, Klient który zakupił towar w naszym sklepie internetowym może odstąpić od umowy bez podania przyczyny w ciągu 10 dni od jego otrzymania (art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 2.03.2000r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny, Dz. U. z 2000 r. nr 22, poz. 271, z późniejszymi zmianami). W tym celu należy złożyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, przesyłając je na nasz adres do korespondencji podany w pkt I.3. niniejszego regulaminu. Do zachowania terminu 10-dniowego wystarczające jest nadanie przesyłki pocztowej zawierającej pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy w placówce pocztowej przed upływem terminu.
    2. Odstąpienie od umowy bez podania przyczyny na podstawie przepisów ustawy, o której mowa w pkt IV.1. powyżej możliwe jest wyłącznie przy spełnieniu poniższych warunków:
    a) Produkt znajduje się w oryginalnym opakowaniu wraz z wszystkimi dokumentami, z jakimi był dostarczony w tym oryginalny dowód zakupu - paragon fiskalny lub faktura VAT.
    b) Produkt nie był używany, rozmontowywany lub modyfikowany (w szczególności chodzi o modyfikacje przez Klienta lub przez pracowników sklepu internetowego PeepShowGdynia.pl/Sklep na żądanie Klienta).
    c) Produkt jest w stanie idealnym i jest całkowicie kompletny.
    3. Zwracany w wyniku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny towar należy przesłać na własny koszt w oryginalnym opakowaniu i w sposób zabezpieczający przed uszkodzeniem na adres do korespondencji podany w pkt I.3. niniejszego regulaminu. Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep zastrzega sobie prawo do nie przyjmowania żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.
    4. Zwrot ceny zakupu towaru nastąpi na rachunek bankowy wskazany przez Klienta odstępującego od umowy bez podania przyczyny. Zwrotowi podlega jedynie cena towaru, nie podlega natomiast koszt dostarczenia i zwrócenia towaru.
 
    IV. Gwarancje i reklamacje
    1. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych powstałych podczas transportu oraz braku towarów będą rozpatrywane tylko w momencie odbioru towaru w obecności kuriera. Warunkiem przyjęcia tego typu reklamacji będzie spisanie wraz z dostarczycielem protokołu reklamacyjnego.
    2. Jeżeli na towar jest udzielana gwarancja, okres gwarancyjny określony jest w dokumencie gwarancyjnym i wynosi od 6 miesięcy do 1 roku, wyjątkowo gwarancja może zostać udzielona na nielimitowany okres czasu, jeżeli takowej udzieli producent.
    3. W przypadku wykonywania praw przysługujących klientowi z gwarancji, zobowiązany jest on do wcześniejszego kontaktu ze Sklepem w celu ustalenia procedury reklamacyjnej. Wraz z reklamowanym towarem klient zobowiązany jest dostarczyć oryginalne opakowanie, kartę gwarancyjną i potwierdzenie zakupu, dokładne określenie na piśmie usterki i okoliczności jej powstania, a także wszelkie akcesoria, które znajdowały się w opakowaniu w chwili zakupu. Koszty wysłania sprzętu do serwisu pokrywa klient, odesłania do klienta w przypadku uwzględnienia reklamacji - Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep.
    4. Reklamacje będą rozpatrywanie w terminie 14 dni roboczych od otrzymania przez sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep reklamowanego towaru wraz z zgłoszeniem i opisem wady.
    5. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji lub uszkodzenia sprzętu z winy użytkownika koszty transportu zwrotnego i serwisu pokrywa klient.
 
    V. Postanowienia końcowe
    1. Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep może zmienić regulamin bez wcześniejszego uprzedzenia i zaczyna on obowiązywać w momencie opublikowania go na stronach www.PeepShowGdynia.pl/Sklep, chyba że przewidziano i podano inny termin.
    2. Sklep internetowy PeepShowGdynia.pl/Sklep nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe na skutek:
    a) kradzieży lub przekazania hasła osobie trzeciej,
    b) szkody spowodowane nieprawidłowym korzystaniem przez Użytkownika ze Sklepu
    c) Korzystania ze Sklepu niezgodnie z jego regulaminem
    d) Utraty danych na skutek awarii urządzeń, systemu lub innych okoliczności niezależnych od sklepu PeepShowGdynia.pl/Sklep
    e) Przerwy w dostarczaniu usług wynikłej z przyczyn technicznych lub innych niezależnych od sklepu PeepShowGdynia.pl/Sklep
    f) Zdarzeń, których przy zachowaniu należytej staranności nie sposób było przewidzieć oraz zdarzeń losowych o charakterze siły wyższej.
    g) Opóźnienia wysłanej wiadomości lub jej niedostarczenia.
    h) Konserwacji Urządzeń lub zmian wykonywanych na portalu.
    3. W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa.
    4. Wszelkie spory rozstrzygać będą polskie sądy powszechne właściwe dla siedziby sklepu internetowego PeepShowGdynia.pl/Sklep zgodnie z aktualnie obowiązującym polskim prawem. 

numer konta do wplaty gdy platnosc realizowana jest przelewem

 

"ELAKS "

ul.Śląska 33/70 81-310 gdynia

Nordea Bank polska
numer konta :

94 1440 1026 0000 0000 0345 8806
 

Po zaksiegowaniu całości  należnej kwoty na naszym koncie wysylamy niezwłocznie zamówiony Towar